Aktualijos
Ekologija

Ceolito Pritaikymas ir Aplinkosauga

Vandens valyme ir priežiūroje ceolito panaudojimas yra labai platus. Ceolito naudojimo tikslas yra padidinti valymo proceso biologinį aktyvumą, pagerinti dumblo nuosėdų charakteristikas ir prižiūrimo nuotekų vandens kokybę. Jo pagalba sumažinamas anglies ir mangano kiekis, bendras azoto kiekis bei sureguliuojamas pH. Ceolitas taip pat yra naudojamas amoniako pašalinimui iš nuotekų vandens.

Nuotekos, komunalinės nuotekos, technologinis vanduo, lietaus vanduo

Ceolito panaudojimas teigiamai veikia technologinių parametrų, tokių kaip, perteklinio dumblo gaminimasis, medžiagos apkrovimo tūris ir dumblo apkrovimo tūris, dumblo amžius, dumblo rodiklis.

Ceolito savybės nuotekų vandens priežiūroje:

 • Anioninis adsorberis – adsorbuoja kenksmingus biocidus ir AOX.
 • Jo veikimas padeda išvengti išplitimo, kuomet pradeda formuotis dumblas.
 • Pagerina COD, BOD5 ir NH4-N vertes nuotekų vandenyje.
 • Sumažina dumblo rodiklius, pagerina medžiagų įsisavinimą su geresnės kokybės bio dujomis ir padidina dumblo kietųjų medžiagų kiekį.
 • Sumažina išlaidas medžiagoms, kadangi padeda taupyti išlaidas chemikalams.
 • Sumažina chloruotų angliavandenilių kiekį.
 • Absorbuoja kvapus.
 • Užtikrina puikiai kontroliuojamą ir saugų taršos ir toksinių bangų procesų valdymą ir keitimą.
 • Sureguliuoja pH.
 • Sumažina bendrą azotą.

Geriamojo vandens priežiūra ir filtravimas

Ceolitas yra naudojamas geriamojo vandens priežiūroje kaip filtro įdėklas. Sumažina išlaidas medžiagoms, kadangi padeda sutaupyti išlaidas chemikalams. Sumažina geležies, mangano, stibio kiekius. Ceolito poveikis taip pat padeda efektyviai šalinti amoniako jonus iš geriamojo vandens ir nuotekų vandens, kur ceolitai gali būti naudojami tiek kaip cheminiai filtrai, tiek kaip medžiagos, skirtos biologiniai priežiūrai. Kaip bio filtras suteikia tinkamą aplinką bakterinių kultūrų, kurios oksiduoja NH4 to NO3 ⁻, augimui.

Natūralūs ir sodų tvenkiniai, baseinai, akvariumai

Ceolitas yra naudojamas kaip filtravimo priemonė, naudojant natūralų ceolito mineralą. Jis surenka teršalus, apsaugo nuo dumblo formavimosi, surenka amoniaką iš žuvų ekskrecijos. Naudojamas kaip medžiaga keičianti kvarcinį smėlį mechaninei vandens priežiūrai. Kartu naudojamas su kitomis medžiagomis daugesluoksnių filtrų užpildui, siekiant sumažinti amoniako kiekį įvairiapusei vandens priežiūrai, naudojant užpildus – koaguliantus (flokuliantus). Jonų atrankos procesas, naudojant natūralų klinoptilolitą, yra ekonomiškas lyginant su biologine nitrifikavimo – denitrifikavimo klasifikacija. Ceolito privalumas, lyginant su biologiniais metodais, yra draugiškas klimatas, vandens tausojimas ir t.t..

Vienas efektyviausių filtrų užpildų vandens filtravimui

Ceolitas – klinoptilolitas taip pat yra naudojamas baseinų, bio tvenkinių, fontanų ir akvariumų vandens priežiūrai, kadangi ceolitas pasižymi jonų mainų gebėjimu ir gali paveikti amoniako jonus, juos pašalinti iš aplinkos (taip pat ir iš vandens). Ceolito naudojimas baseino vandens filtravimui yra labai ekonomiškas, kadangi jis leidžia užtikrinti iki 90% vandens recirkuliacijos sistemoje, todėl tik 10% vandens, kuris nuolat naudojamas, turi būti pašalinamas ir pakeičiamas švariu vandeniu.

Privalumai: sunaudojama mažiau chemijos vandens priežiūrai baseinuose ir fontanuose; teigiamas poveikis augalų augimui akvariumuose ir tvenkiniuose, žuvų sveikatai, reprodukcijai ir bendrai akvariumo ekologinei pusiausvyrai. Ceolitas sujungia teršalus ir apsaugo nuo dumblių formavimosi.

Dumblo sodrinimas ir dumblo higienizacija

Ceolito naudojimas padeda išvengti didelių dumblo telkinių susikūrimo, sumažina dumblo rodiklius, pagerina dumblo pašalinimo efektyvumą iš švaraus vandens, pagerina dumblo sodrinimo savybes. Iš dumblo anaerobinės stabilizacijos nutekamojo vandens dumble požiūrio taško, ceolitas padidina sausojo dumblo kiekį, sumažina organinių dalelių kiekį anaerobiškai stabilizuotame dumble, padidina bio dujų gamybą, sumažina flokuliantų naudojimą ir padidina kietųjų dalelių kiekį dumble iš kurio mechaniškai buvo pašalintas vanduo.

Išmetamųjų dujų valymas, fabrikų filtrai, naudojami išmetamo oro valymui

Ceolito struktūra suteikia galimybę surinkti dujų fazės agentus. Dujų priežiūros procese ceolitas efektyviai naudojamas sprendžiant žemiau pateiktas problemas:

 • sunkiųjų metalų sorbcija
 • dujų dehidracija (sausinimas)
 • dioksinų ir furanų sorbcija
 • acetileno, anglies dioksido, sieros junginių sorbcija
 • oro sodrinimas
 • amoniako dujų sorbcija
 • apsaugo filtro medžiagą nuo pažeidimų, kuomet temperatūra nukrinta žemiau dujų rasos taško.
 • Ceolitas (klinoptilolitas) yra tinkamas naudoti kaip adsorbentas amoniako emisijų pašalinimui iš oro.
 • Ceolito dulkės filtro žarnose pagerina fabrikų filtrų atsinaujinimą.
 • Ceolitas yra naudojamas oro valymui prieš jam patenkant į filtrą.

Sorbentas organiniams ir pramoniniams nelaimingiems atsitikimams likviduoti

Natūralus aliuminiosilikatas turi didžiulę sorbcijos gebą ir universalumą. Jis yra tinkamas naudoti pramonėje, namų ūkiuose, naftos išsiliejimmas likviduoti, žemės ūkyje, miškininkystėje, cheminių  nutekėjimų atvejais. Jis užtikrina maksimalų cheminį stabilumą ir sugebėjimą sulaikyti sorbuotas medžiagas. Jis obsorbuoja kvapus. Tai sorbentas su netiesioginiu bakteriostatiniu ir fungicidiniu poveikiu (sumažinantis vandens koncentraciją ribotos metabolinės veiklos aplinkoje, įtraukiant ir mikroorganizmų reprodukciją).

Aplinkos apsauga asfalto mišinių klojimo ir gamybos procese

Ceolito naudojimas asfalto mišinių gamyboje sumažina asfalto mišinio montavimo temperatūrą, o tai sumažina emisijas, ypač žiemos metu, be to taip taupoma energija ir tai leidžia lengviau naudoti asfalto mišinį. Ceolitas prailgina asfalto mišinio klojimo proceso laiką.

Ceolito naudojimas bio dujų gamyboje

Ceolito – klinoptilolito naudojimas  padidina bio dujų gamybą naudojant organines kietąsias medžiagas nuotekų priežiūros gamyklose ir tai gali turėti didžiulių ekonominių privalumų.

Naminių  gyvūnų ir gyvulių priežiūra bei aplinkos atnaujinimas

Ceolitas kraike, kuris dėl ceolito turimų savybių užtikrina, kad patalpose bus  mažiau kvapų, mažiau kenksmingų dujų, sumažina aplinkos priežiūros naštą ir suteikia geresnes sąlygas/gerovę/ naminiams gyvūnams ir gyvuliams fermoje. Ceolito panaudojimas garantuoja geresnį kraiko veikimą:

 • didesnis kraiko sugėrimo koeficientas / vanduo, amoniakas, dujos /
 • sumažėjęs drėgnumas ir sumažėjusi amoniako koncentracija
 • geresnis tankumas / didesnis sausosios medžiagos procentas / kraikas
 • sumažėjusi susirgimų dažnumo rizika – gyvūnų raumenų – kaulų susirgimai
 • sukuria organines trąšas – Apsaugo Aplinką

Naudojimas/Dozavimas: naminių paukščių kraikui – kartu su medienos drožlėmis/ ceolitu su santykiu 75: 25

Taikymo procedūra: švarios grindys, dezinfekcija, ceolito pritaikymas, medienos drožlių taikymas, bendras minimalus aukštis 5 cm maišalo auginimui / 30-42 dienos /

Pritaikymas kitoms rūšims (galvijams, kiaulėms, arkliams) pabarstant grindis ceolitu, dozavimas: 1 kg / m2 grindų

Rekomenduojama frakcija dulkės / 0 iki 0.2 mm / 50 mikronų /