Aktualijos
Statyba

Ceolitas Klinomix Granul

Apibrėžimas: preparatas, skirtas vandenyje tirpstančio šešiavalenčio chromo (Cr 6 +) kiekio mažinimui cemente

Sudėtis: Klinomix Granul yra modifikuoto natūralaus hidratuoto aliuminio silikato ir techninio geležies sulfato mišinys.

Klinomix Granul yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Pateikiami kokybiniai parametrai:

Savybė

Klinomix Granul 0,5 – 5,0 mm

PNR 24/09

2009 metai

Ø (min., max.)

Dalelių dydis (didelių matmenų) (%)

0,2 mm

0,5 mm

Max 45,0

61,4 (52,5-68,8)

1,0 mm

2,5 mm

Max. 17,0

0,01 (0-0,1)

Fe kiekis (2+)

Min. 9,0

12,5 (9,2-15,4)

Svorio praradimas esant (105±5) oC (%)*

6,2 (4,2-11,8)

Piltinis tankis (kg/m3)*

* Informaciniai duomenys

NAUDOJIMO TIKSLAI: Klinomix Granul yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Dozavimas: Norint sumažinti chromo Cr 6 + kiekį cemente, rekomenduojama dozė yra nuo 0,1 iki 1,0% / t cemento, priklausomai nuo C r (VI) kiekio cemente.

Sandėliavimas: Klinomix Granul produktai turi būti laikomi sausose, gerai vėdinamose ir uždarose saugyklose.

Naudojimo laikotarpis: Laikantis sandėliavimo sąlygų, produkto naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai.

Pristatymas: Didelių maišų pakuotės (1000 kg / paletė), siloso cisternos.

Produkto klasifikacija pagal 163/2001, skirtą cheminėms substancijoms ir preparatams:

Perspėjimo simbolis:         X n                  Kenksmingas

Rizikos frazės:
R 22 žalingas jei praryjama
R 36 dirginantis akis
R 37 kvėpavimo sistemos sudirginimas
R 38 odos sudirginimas
Saugumo frazės:
S 2 laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
S 26 preparatui patekus į akis, gausiai praskalaukite akis su vandeniu ir kreipkitės į gydytoją
S 36 dėvimi tinkami apsauginiai drabužiai

Duomenys apie pavojingus ingredientus preparate: Geležies sulfatas (FeSO4*x H2O)