Aktualijos
Statyba

Ceolitas Statybos Sektoriui

Apibrėžimas: ZeoBau yra “1307 Priemaišos betonui ir kalkių/cemento skiediniui, taip pat skysto cemento mišiniams, II tipas” grupės statybinis produktas pagal dekretą MVaRR SR nr. 558/200909

ZeoBau (tipas: ZeoBau 0-50 µm, ZeoBau 0-100 µm, ZeoBau 0-200 µm, ZeoBau Grit)

Statybų patikrinimo ir tyrimų instituto sertifikatas:

  • Techninis patvirtinimas TO – 08/0031
  • Techninis patvirtinimas 1/11 TO – 08/0031-Z1/11
  • SK-Patvirtinamasis sertifikatas SK 04 – ZVS-1025

Sudėtis: ZeoBau yra apdorota natūrali uoliena, kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra hidratuoti šarminiai metalai ir šarminiai dirvos metalai aliuminiosilikatai.

Pateikiami kokybiniai parametrai:

Kokybiniai parametrai

Įstatymai

Taikomi kam

Ribinis dydis

Realūs duomenys

2009 metai

Ø (min., max.)

Cheminė analizė

SiO2 (%) kiekis

PNR 26/09

ZeoBau

Min. 63,0

70,3 (69,3-71,2)

Al2O3 (%) kiekis

PNR 26/09

ZeoBau

Max. 13,0

12,1 (11,0-12,6)

Fe2O3 (%) kiekis

PNR 26/09

ZeoBau

Max 2,3

1,8 (1,6-2,1)

CaO (%) kiekis

PNR 26/09

ZeoBau

Max 5,5

3,6 (3,5-3,9)

Savybė

ZeoBau 50

ZeoBau 100

ZeoBau 200

ZeoBau Grit

PNR 26/09

2011 metai

Ø (min., max.)

PNR 26/09

2009 metai

Ø (min., max.)

PNR 26/09

2011 metai

Ø (min., max.)

PNR 26/09

2011 metai

Ø (min., max.)

Dalelių dydis (didelių matmenų) (%)

0,05 mm

Max. 25,0

16,5 (13,4-19,2)

0,09 mm

Max. 18,5

12,23 (12,0-12,7)

Max. 25,0

16,0 (4,0-23,8)

Max. 35,0

15,0 (6,8-24,2)

0,1 mm

Max. 5,0

2,7 (1,8-4,9)

0,2 mm

Max. 5,0

2,03 (1,0-3,1)

Max. 10,0

2,6 (0,2-4,9)

Max. 15,0

2,0 (0,6-4,9)

Mainų geba (moliai/kg)

Min. 0,70

0,83 (0,78-0,87)

Min. 0,70

0,83 (0,78-0,87)

Min. 0,70

0,83 (0,71-0,99)

Min. 0,60

0,70 (0,61-0,82)

Drėgnumas (%)

Max. 6,0

3,7 (3,2-4,4)

Max. 6,0

3,92 (3,26-4,67)

Max. 6,0

4,0 (2,6-5,5)

Max. 6,0

3,7 (3,0-4,9)

Piltinis tankis (kg/m3)

500-600

540-660

550-700

560-750

Savitasis paviršius*

(m2/kg)

1663

1086

840

* Remiantis Lea-Nurse B. S. 12:1958 metodu, išanalizuojant tik vieną pavyzdį

Sandėliavimas: Laikykite produktą uždarose, sausose patalpose, kuriose produkto neveiks išorės oro sąlygos, taip pat patalpose neturėtų būti laikomi maisto produktai. Apsaugokite produktą nuo užteršimo.

Naudojimo laikotarpis: Laikantis sandėliavimo sąlygų, produkto naudojimo laikotarpis yra 2 metai.

Pristatymas: 25 kg popieriniai maišai, didelių maišų pakuotės (1000 kg / paletė), piltinė medžiaga, siloso cisterna.