Aktualijos
Ekologija

Ceolitas Chemijos Pramonei

Apibrėžimas ir sudėtis: Apdorota uoliena (natūralus ceolitas), kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra nuosėdinės kilmės klinoptilolitas, hidratuoti šarminiai metalai ir šarminiai dirvos metalai aliuminiosilikatai

Zeo 100 ir ZeoEco 100 tinkamas naudoti chemijos pramonėje ir kituose ekonomikos sektoriuose.

Pateikiami kokybiniai parametrai:

Savybė

Zeo 100 / ZeoECO 100

PNR 25/09

2009 metai

Ø (min., max.)

Dalelių dydis (didelių matmenų) (%)

0,09 mm

Max. 18,5

12,2 (12,0-12,7)

0,2 mm

Max. 5,0

2,0 (1,0-3,10)

Mainų geba (moliai/kg)

Min. 0,70

0,78 (0,75-0,84)

Drėgnumas (%)

Max. 6,0

3,9 (3,2-4,7)

Piltinis tankis (kg/m3)*

500-600

* informaciniai duomenys
Kiti informaciniai duomenys:

Kokybiniai parametrai

Ribinis dydis

Realūs duomenys

2009 metai

Ø (min., max.)

Cheminė analizė

SiO2 (%) kiekis

Min. 63,0

70,5 (69,7-71,2)

Al2O3 (%) kiekis

Max. 13,0

12,0 (11,6-12,5)

Fe2O3 (%) kiekis

Max 2,3

1,8 (1,6-2,3)

CaO (%) kiekis

Max 5,5

3,6 (3,5-3,9)

NAUDOJIMAS:

Zeo 100 ir ZeoEco 100 tinkamas naudoti chemijos pramonėje ir kituose ekonomikos sektoriuose. Jie yra naudojami geriamojo vandens priežiūrai, nuotekų priežiūrai, dumblo šalinimui.

Šie produktai yra skirti naudoti kaip inertinis užpildas akytosios gumos medžiagų gamyboje, kaip užpildas popieriaus, kartono, plastiko, klijų, asfalto gamyboje. Kaip inertinė sorbcinė medžiaga šis produktas naudojamas paviršių priežiūrai, pasitelkiant granulines trąšas, kristalinį šlapalą ir kitas trąšas

Sandėliavimas: Laikykite produktą uždarose, sausose patalpose, kuriose produkto neveiks išorės oro sąlygos, taip pat patalpose neturėtų būti laikomi maisto produktai. Apsaugokite produktą nuo užteršimo.

Naudojimo laikotarpis: Laikantis sandėliavimo sąlygų, produkto naudojimo laikotarpis yra 2 metai.

Pristatymas: 25 kg popieriniai maišai, didelių maišų pakuotės (1000 kg / 1200 kg / paletė), piltinė medžiaga, siloso cisterna.