Aktualijos
Statyba

Ceolitas Klinomix Extra

Apibrėžimas: preparatas, skirtas vandenyje tirpstančio šešiavalenčio chromo (Cr 6 +) kiekio mažinimui cemente

Sudėtis: Klinomix Extra Powder yra modifikuoto natūralaus hidratuoto aliuminio silikato ir techninio geležies sulfato mišinys.

Klinomix Extra Powder yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Pateikiami kokybiniai parametrai:

Savybė

Klinomix Powder Extra

PNR 24/09

2009 metai

Ø (min., max.)

Dalelių dydis (didelių matmenų) (%)

0,2 mm

Max 5,0

2,92 (1,8-4,4)

0,5 mm

1,0 mm

Max. 0,1

0,05 (0-0,1)

2,5 mm

Fe kiekis (2+)

Min. 9,0

10,25 (9,3-11,6)

Svorio praradimas esant (105±5) oC (%)*

3,26 (2,2-4,5)

Piltinis tankis (kg/m3)*

600-700

* Informaciniai duomenys

NAUDOJIMO TIKSLAI: Klinomix Extra Powder yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Dozavimas: Norint sumažinti chromo Cr 6 + kiekį cemente, rekomenduojama dozė yra nuo 0,1 iki 1,0% / t cemento, priklausomai nuo C r (VI) kiekio cemente.

Sandėliavimas: Klinomix Extra Powder produktai turi būti laikomi sausose, gerai vėdinamose ir uždarose saugyklose.

Naudojimo laikotarpis: Laikantis sandėliavimo sąlygų, produkto naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai.

Pristatymas: Didelių maišų pakuotės (1000 kg / paletė), siloso cisternos.

Produkto klasifikacija pagal 163/2001, skirtą cheminėms substancijoms ir preparatams:

Perspėjimo simbolis:         X n                  Kenksmingas

Rizikos frazės:
R 22 žalingas jei praryjama
R 36 dirginantis akis
R 37 kvėpavimo sistemos sudirginimas
R 38 odos sudirginimas
Saugumo frazės:
S 2 laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
S 26 preparatui patekus į akis, gausiai praskalaukite akis su vandeniu ir kreipkitės į gydytoją
S 36 dėvimi tinkami apsauginiai drabužiai

Duomenys apie pavojingus ingredientus preparate: Geležies sulfatas (FeSO4*x H2O)