Aktualijos
Ekologija

Ekologiška Aplinkos Apsauga

Ceolito pritaikymas aplinkos apsaugai

Natūralus aliuminiosilikatas turi didžiulę sorbcijos gebą ir universalumą. Jis yra tinkamas naudoti pramonėje, namų ūkiuose, naftos išsiliejimams likviduoti, žemės ūkyje, miškininkystėje, cheminių nutekėjimų atvejais. Jis užtikrina maksimalų cheminį stabilumą ir sugebėjimą sulaikyti sorbuotas medžiagas. Jis obsorbuoja kvapus. Tai sorbentas su netiesioginiu bakteriostatiniu ir fungicidiniu poveikiu.

Ceolito savybės nuotekų vandens priežiūroje:

 • Anioninis adsorberis – adsorbuoja kenksmingus biocidus ir AOX.
 • Jo veikimas padeda išvengti išplitimo, kuomet pradeda formuotis dumblas.
 • Pagerina COD, BOD5 ir NH4-N vertes nuotekų vandenyje.
 • Sumažina dumblo rodiklius, pagerina medžiagų įsisavinimą su geresnės kokybės bio dujomis ir padidina dumblo kietųjų medžiagų kiekį.
 • Sumažina išlaidas medžiagoms, kadangi padeda taupyti išlaidas chemikalams.
 • Sumažina chloruotų angliavandenilių kiekį.
 • Absorbuoja kvapus.
 • Užtikrina puikiai kontroliuojamą ir saugų taršos ir toksinių bangų procesų valdymą ir keitimą.
 • Sureguliuoja pH.
 • Sumažina bendrą azotą.

Vandens valymas – nuotekos, technologinis vanduo, komunalinės nuotekos, lietaus vanduo.

Vandens priežiūroje ceolito panaudojimas yra labai platus. Ceolito naudojimo tikslas yra padidinti valymo proceso biologinį aktyvumą, pagerinti dumblo nuosėdų charakteristikas ir prižiūrimo nuotekų vandens kokybę. Jo pagalba sumažinamas anglies ir mangano kiekis, bendras azoto kiekis bei sureguliuojamas pH. Ceolitas taip pat yra naudojamas amoniako pašalinimui iš nuotekų vandens. Ceolito panaudojimas teikiamai veikia technologinių parametrus, tokių kaip, perteklinio dumblo gaminimasis, medžiagos apkrovimo tūris ir dumblo apkrovimo tūris, dumblo amžius, dumblo rodiklis.

Geriamojo vandens priežiūra

ZeoEco yra naudojamas geriamojo vandens priežiūroje kaip filtro užpildas. Sumažina išlaidas medžiagoms, kadangi padeda sutaupyti išlaidas chemikalams. Sumažina geležies, mangano, stibio kiekius. Ceolito poveikis taip pat padeda efektyviai šalinti amoniako jonus iš geriamojo vandens ir nuotekų vandens, kur ceolitai gali būti naudojami tiek kaip cheminiai filtrai, tiek kaip medžiagos, skirtos biologiniai priežiūrai. Kaip bio filtras suteikia tinkamą aplinką bakterinių kultūrų, kurios oksiduoja NH4 to NO3 ⁻, augimui.

Natūralūs ir sodų tvenkiniai, baseinai, akvariumai

Ceolitas yra naudojamas kaip filtravimo priemonė, naudojant natūralų ceolito mineralą. Jis surenka teršalus, apsaugo nuo dumblo formavimosi, surenka amoniaką iš žuvų ekskrecijos. Naudojamas kaip pakaitinė medžiaga kvarciniam smėliui mechaninei vandens priežiūrai, kartu su kitomis medžiagomis, tokiomis kaip koaguliantai, daugiasluoksnių filtrų užpildams siekiant sumažinti amoniako kiekį įvairiapusei vandens priežiūrai, naudojant užpildus – koaguliavimą. Jonų atrankos procesas, naudojant natūralų klinoptilolitą, yra ekonomiškas lyginant su biologine nitrifikavimo – denitrifikavimo klasifikacija. Ceolito privalumas, lyginant su biologiniais metodais, yra draugiškas klimatas, aplinkos tausojimas ir t.t.

Valo baseinų ir akvariumų vandenį kaip filtrų užpildas

Ceolitas – klinoptilolitas taip pat yra naudojamas akvariumų vandens priežiūrai, kadangi ceolitas pasižymi jonų mainų gebėjimu ir gali paveikti amoniako jonus, juos pašalinti iš aplinkos (taip pat ir iš vandens). Ceolito naudojimas yra labai ekonomiškas, kadangi jis leidžia užtikrinti iki 90% vandens recirkuliacijos sistemą, todėl tik 10% vandens, kuris nuolat naudojamas, turi būti pašalinama ir pakeičiama švariu vandeniu.
Privalumai: teigiamas poveikis augalų augimui akvariumuose, žuvų sveikatai, reprodukcijai ir bendrai akvariumo ekologinei pusiausvyrai. Ceolitas sujungia teršalus ir apsaugo nuo dumblių formavimosi.

Sodrinimas ir dumblo higienizacija

Ceolito naudojimas padeda išvengti didelių dumblo telkinių susikūrimo, sumažina dumblo rodiklius, pagerina dumblo pašalinimo efektyvumą iš švaraus vandens, pagerina dumblo sodrinimo savybes. Iš dumblo anaerobinės stabilizacijos nutekamojo vandens dumble požiūrio taško, ceolitas padidina sausojo dumblo kiekį, sumažina organinių dalelių kiekį anaerobiškai stabilizuotame dumble, padidina bio dujų gamybą, sumažina flokuliantų naudojimą ir padidina kietųjų dalelių kiekį dumble iš kurio mechaniškai buvo pašalintas vanduo.

Išmetamųjų dujų valymas, fabrikų filtrai, naudojami išmetamo oro valymui

Ceolito struktūra suteikia galimybę surinkti dujų fazės agentus. Dujų priežiūros procese zeolitas efektyviai naudojamas sprendžiant žemiau pateiktas problemas:

 • sunkiųjų metalų sorbcija
 • dujų dehidracija (sausinimas)
 • dioksinų ir furanų sorbcija
 • acetileno, anglies dioksido, sieros junginių sorbcija
 • oro sodrinimas
 • amoniako dujų sorbcija
 • apsaugo filtro medžiagą nuo pažeidimų, kuomet temperatūra nukrinta žemiau dujų rasos taško.
 • Ceolitas (klinoptilolitas) yra tinkamas naudoti kaip adsorbentas amoniako emisijų pašalinimui iš oro.
 • Ceolito dulkės filtro žarnose pagerina fabrikų filtrų atsinaujinimą.
 • Ceolitas yra naudojamas oro valymui prieš jam patenkant į filtrą.

Klinosorb – sorbcinis smėlis, skirtas organiniams ir pramoniniams nelaimingiems atsitikimams likviduoti

Natūralus aliuminiosilikatas turi didžiulę sorbcijos gebą ir universalumą. Jis yra tinkamas naudoti pramonėje, namų ūkiuose, naftos išsiliejimams likviduoti, žemės ūkyje, miškininkystėje, cheminių nutekėjimų atvejais. Jis užtikrina maksimalų cheminį stabilumą ir sugebėjimą sulaikyti sorbuotas medžiagas. Jis obsorbuoja kvapus. Tai sorbentas su netiesioginiu bakteriostatiniu ir fungicidiniu poveikiu (sumažinantis vandens koncentraciją ribotos metabolinės veiklos aplinkoje, įtraukiant ir mikroorganizmų reprodukciją).

Medžiaga, naudojama aplinkos apsaugai asfalto mišinių klojimo ir gamybos procese

AsphaClin naudojimas sumažina asfalto mišinio montavimo temperatūrą, o tai sumažina emisijas, ypač žiemos metu, be to, taupoma energija, o tai leidžia lengviau naudoti asfalto mišinį. Ceolitas prailgina asfalto mišinio proceso laiką.

Naudojimas bio dujų gamyboje

Ceolito – klinoptilolito naudojimas padidina bio dujų gamybą naudojant organines kietąsias medžiagas nuotekų priežiūros gamyklose ir tai gali turėti didžiulių ekonominių privalumų.