Aktualijos
Natūralus Vandens Filtravimas

Ceolito Sudėtis ir Savybės

Klinoptilolitas gali sulaikyti kietas, skystas ir dujų pavidalo medžiagas savo dideliame vidiniame absorbuojančiame paviršiuje. Kanalų matmenys yra pakankamai dideli, kad leistų molekulei, kuri yra keleto dešimtųjų dalių dydžio pagal nanometrinę skalę, prasiskverbti, tuo tarpu šie kanalai yra per maži, kad sulaikytų dideles sudėtines molekules, tokias kaip amino rūgštys, vitaminai ir kitos biologinės makromolekulės.

Ceolito sudėtis, fizinės bei cheminės savybės

Klinoptilolito gardelė veikia kaip atrankinis absorbuojantis rėtis, per kurį kai kurios molekulės praeina, o kitos – ne. Didžiulės ceolitų galimybės atsiranda dėl specifinių fizikinių-cheminių savybių

 MEDŽIAGOS PAŽYMĖJIMAS
 Medžiagos pavadinimas  Natūralus Ceolitas
 Cheminis pavadinimas  Hidratuotas šarminių metalų ir šarminių žemės mineralų aliuminio silikatas
 Mineralinė forma  Klinoptilolitas
 Empirinė formulė Ca1,8K1,8Na0,2Mg0,2Al6Si30O72.24H2O  [1]
(Na0.21K1.74) (Ca1.71Mg0.31) (H2O)18.28| [Al6.11 Si29.90O72]   [2]
(Na0.08K0.35) (Ca0.44Mg0.08) [Al1.47 Si7.53O18]  . 4,34 H2O [3]
 Bendra formulė (Ca, K2, Na2, Mg)4Al8Si40O96.24H2O
 CHEMINĖ SUDĖTIS
 SiO2  65.00 – 71.30 % MgO  0.60 – 1.20 %
 Al2O3  11.50 – 13.10 %   Na2O 0.20 – 1.30 %
 CaO 2.70 – 5.20 %   TiO2 0.10 – 0.30 %
 K2O 2.20 – 3.40 %  
 Fe2O3 0.70 – 1.90 %   Si/Al 4.80 – 5.40
 MINERALINĖ SUDĖTIS
 Klinoptilolitas 84 %   Plagioklazai 3 – 4 %
 Kristobalitas 8 %   Rutilas 0.10 – 0.30 %
 Molingas žėrutis 4 %   Kvarcas Priemaišos
 JONŲ MAINŲ SAVYBĖS
 Bendri mainai  Ca2+  0.64 – 0.98 mol.kg-1  Mg2+ 0.06 – 0.19 mol.kg-1
 K+   0.22 – 0.45 mol.kg-1  Na+  0.01 – 0.19 mol.kg-1
 Dalinis mainų pajėgumas  (NH4+)                 min. 0.70 mol.kg-1
 Bendras mainų pajėgumas  (NH4+)                   1.20 – 1.50 mol.kg-1
 Dehidruotos uolienos H2O garų sorbcija, esant santykinei drėgmei  52 %  7.50 – 8.50 g H2O.100g-1
 esant santykinei drėgmei  98 %  13.50 – 14.50 g H2O.100g-1
 SELEKTYVUMAS
Cs+ > Pb2+ > NH4+ > Cu2+  > Zn2+ ,Sr2+,Cd2+ > Ni2+ > Co2+  [4]
NH4+ > K+ > Mg2+> Ca2+  [4]
Cs+ > NH4+ > Pb2+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Ba2+ > Cu2+ > Zn2+
 FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
 Minkštėjimo temperatūra 1260° C Poringumas 24 – 32 %
 Lydimosi temperatūra 1340° C Efektyvus tuštumų vidurkis 0.4 nm (4 Å)
 Takumo temperatūra 1420° C Tankis 70 %
 Gniuždymo stipris 33 MPa Baltumas 70 %
 Lyginamasis svoris 2200-2440 kg.m-3 Kietumas pagal Moho skalę 1,5 – 2,5
 Paviršiaus tankis 1600-1800 kg.m-3 Sumalimo koeficientas pagal VTI kVTI = 1.628
 Išvaizda ir kvapas  Pilkai žalios spalvos be kvapo
 REAKTYVUMO DUOMENYS
 Stabilumas prieš rūgštis 79.50 % Jokio pavojingo skaidimosi
 Šiluminis stabilumas iki 400° C Jokios pavojingos polimerizacijos
 Savitasis paviršius (BET) 30 – 60 m2/g
 Tirpumas vandenyje % 0